MA Activiteitenformulier

Als je leerling bent van het RML ben je ook student aan de Montessori Academie. Iedere leerling besteedt minstens 40 uur in zijn school carrière aan de activiteiten die de MA organiseert. Hieronder kun je een formulier downloaden waar je je activiteiten in kunt bijhouden.

Lever dit formulier bij je mentor in. Je mentor vult de activiteiten uit bovenstaand overzicht in Magister in onder her kopje ‘ vrije informatie’. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het vullen van dit MA-dossier, dus zorg dat alles wat je hebt gedaan en in de toekomst doet ook goed vermeld wordt in Magister. Alleen zo komt het uiteindelijk goed op je MA-certificaat dat je krijgt bij de diploma-uitreiking.

Het is belangrijk om een bewijs aan de mentor te overhandigen waaruit blijkt dat je de activiteit gevolgd hebt. Het deelcertificaat is daar een goed voorbeeld van. Heb je vrijwilligerswerk buiten school gedaan, dan is het belangrijk dat je daar op papier een kleine beschrijving geeft wat je precies en hoe lang gedaan hebt, met wat foto’s en een bevestiging van de verenging of instelling waar je dat gedaan hebt. Op de website van de MA vind je daar een voorbeeld van. Als je mentor twijfelt, kun je altijd een van de MA-coördinatoren vragen waar je verslag aan moet voldoen.
De coördinatoren van de MA zijn: mevrouw Makovitz, meneer Weeda, mevrouw Wegman.

Hieronder zie je welke activiteiten er zijn en hoeveel uur daarvoor staan:

Categorie: Activiteiten: Aantal uren:
Creatief: musical 40 uren
vleugelavond 10 uren
Lid cultureel team 20 uren
eenakter 40 uren
schoolorkest 40 uren
Kunstklas 40 uren
theaterklas 40 uur
Leerlingbegeleiding/organisatie: begeleiding Asten 40 uren
  tutor half jaar: 20 heel jaar: 40
  supertutor 40 uren
  lid van bond 40 uren
  lid van de Senaat 40 uren
  organisatie koldergala 40 uren
  lid van de MR = senaat 40 uren
  Lid jaarboek commissie 40 uren
  technisch team 40 uren per jaar
  leerling mentor brugklas 40 uren
  redactie MAM (in opleiding) 40 uren
  Webmaster MA (in opleiding) 40 uren
  redactie MK 40 uren per jaar
Wetenschap/talen: deelname MEP 40 uren
  Pre-university classes 40 uren
  Pre-university 40 uren
  Canterbury 40 uren
  hulp taaldorp Engels 10 uren
Human Interest: Deelname reis Sri Lanka Support 40 uren
Sport cursussen: Clinics van verschillende sporten 10 uren
  Shell hockey 10 uren
  Voetbaltoernooi 10 uren
Talen cursussen: Italiaans 10 uren
  Spaans 10 uren
  Cambridge Certificate 40 uren
Science: Wetenschap en techniek klas 40 uren
  TU-junior 40 uren
Kunst en cultuur cursussen: filosofie 10 uren
  Pimp RML + je kamer 10 uren
  fotografie 10 uren
  gitaar 10 uren
  Middeleeuwse/Renaissance muziek 10 uren
Lezingen: deelname aan lezing MA 5 uren
Cine-MA: bekijken van films in KWT 5 tot 10 uren
Hulp PR Open dag
bezoek basisscholen
5 tot 10 uur
Maatsschappelijke stage buiten school: onbetaalde maatschappelijke stage buiten school Stage afhankelijk

Download het formulier hier.