Literatuurproject The Roaring Twenties

Honderd jaar geleden begonnen de z.g. Roaring Twenties, een periode vlak na de 1e Wereldoorlog (1914-1918) waarbij veel geleden leed vergeten werd en iedereen een gouden toekomst tegemoet dacht te zien. Vrouwen die in de oorlog hadden moeten werken in de oorlogsindustrie weigerden terug te gaan naar hun huishoudens en bleven werken en geld verdienen. Ook weigerden zij om verder nog beknellende corsetten te dragen, knipten hun lange haren af in een korte bob en “worked nine to five and partied five to nine”. Het leven was één groot feest.

Na Corona beginnen ook in deze eeuw de Roaring Twenties. Dat is een goede reden om nog eens te kijken hoe de literatuur en cultuur in de vorige eeuw bloeiden. Zang, dans, toneel, poëzie, in dit project willen we de pareltjes uit deze tijd weer voor het voetlicht krijgen. “We”, dat zijn docenten en leerlingen, waarbij de docenten zorgdragen voor de kwaliteit en diepgang van de stukken en de leerlingen hun beste zang, dans en dictie laten zien en horen.

Er wordt 3 maanden gerepeteerd alvorens we alles op toneel gaan laten zien aan ouders en vrienden. We starten het project in november als de bladeren gaan vallen en presenteren in het vroege voorjaar als de jonge blaadjes weer aan de bomen komen.

Heb je zin om een prachtig lied in het Duits te zingen of een gedicht te dansen? Bespeel je een instrument of sta je graag op het toneel, geef je dan op: