Cambridge Advanced English Certificate course

Cambridge Advanced English (CAE) Certificate

Inmiddels is iedereen zich er wel van bewust dat Engels niet alleen handig is als je in het buitenland bent. Alle Nederlandse universiteiten en sommige hogescholen bieden een Engelstalige Master aan. Dat wil zeggen dat alles in het Engels is: de lessen, de boeken, de papers die je moet schrijven en de peer feedback die je moet leveren. Nederlandse en buitenlandse universiteiten stellen dan ook hoge eisen aan je communicatieve vaardigheden in het Engels. Natuurlijk krijg je op HAVO en VWO gewoon goed en degelijk Engels, maar als je aan de poort van een Nederlandse of buitenlandse universiteit of hogeschool staat  dan zegt een cijfer op een diploma niet zo veel. Dat is de reden waarom veel universiteiten naar een certificaat vragen. Een van de meest gevraagde certificaten op universitair niveau is Cambridge Advanced English, dat overeenkomt met een B2+ tot C1 niveau in het Europees Referentie Kader (ERK) of Common European Framework (CEF).

Niveau bepaling

De Cambridge cursussen die de Montessori Academie aanbiedt heten officieel “Cambridge examentraining”. Iedereen die in de bovenbouw zit mag zich opgeven voor deze examentraining.  Als je je hebt aangemeld krijg je allereerst een uitnodiging om mee te doen aan de diagnostische quiz . Deze wordt eind september gehouden tijdens de KWT. Deze digitale toets is geen toelatingsexamen, maar een indicatie wat het niveau van je Engels is op dat moment. Het is wel een belangrijke toets want naar aanleiding van de resultaten beslissen de examinatoren van Cambridge welke klas waarin je geplaatst wordt je de beste kans van slagen geeft. We doen allemaal hetzelfde niveau, met een intensieve cursus van 60 min met ongeveer 1 les per 2 weken, en dichterbij het examen, wekelijks, gedurende ong. 20 weken. We kijken daarbij niet in welke klas je zit.  Het is dus belangrijk om een strategisch moment uit te kiezen wanneer je Cambridge cursussen gaat volgen. Als je al in een examenklas zit, kan het handig zijn de intensieve cursus te doen als je niveau dat toelaat.  De leerlingen uit de examenklassen die de afgelopen jaren hebben mee gedaan zijn  allemaal geslaagd, maar we kunnen natuurlijk niets garanderen.

Examentraining

Tijdens de 15 lessen die je krijgt, word je klaar gestoomd om heel gericht specifieke vaardigheden te kunnen uitoefenen. Het Cambridge systeem werkt iets anders dan je van Nederlandse examens gewend bent. In Nederland slaag of zak je voor een examen. Tijdens het Cambridge examen word je gevraagd te schrijven, te luisteren, te spreken en te lezen. De examinatoren verzamelen al het werk, hun oordeel en sturen dat op naar Engeland. Daar wordt bepaald welk niveau (first of advanced) je hebt gescoord per vaardigheid. Is alles op First niveau dan krijg je een First Certificate, is alles op Advanced niveau dan krijg je een Advanced Certificate. Het kan zijn dat je een gemengd oordeel krijgt, dus schrijfvaardigheid op First en spreekvaardigheid op Advanced. Je krijgt sowieso altijd een certificaat waarop de beoordeling van al je vaardigheden staat.

De bedoeling van de cursus is om het examen te halen. De lessen zijn daarop dan ook gericht. Het is erg vervelend als leerlingen niet op de lessen verschijnen of zich misdragen tijdens de les; zij benadelen daar andere leerlingen bij die wel serieus aan hun toekomst willen werken. De cursus is ook niet bedoeld als bijles Engels. Als je je opgeeft conformeer je je aan de eisen die de Cambridge organisatie aan je stelt. Onze Cambridge docenten zijn heel leuke en gezellige mensen die het fijn vinden met onze leerlingen te werken. Ze houden graag je voortgang bij, iets minder graag je absentie.

Let op:

-Belangrijk om te weten is dat als je je hebt opgegeven je in principe 3 weken hebt om je officieel weer af te melden.

-Het kan ook nog gebeuren dat er te weinig inschrijvingen zijn om 2 klassen aan te bieden. In dat geval kan de Montessori Academie besluiten die klas op te heffen en wordt er naar een andere oplossing gezocht.

Start en kosten

Zo snel mogelijk na de zomervakantie gaan we weer van start met de nieuwe cursussen voor bovenbouwleerlingen (evt 3 jaarlaag, na overleg). Vanaf het begin van het schooljaar heb je een maand de tijd om je op te geven voor de cursus. Hier alle gegevens op een rijtje:

  • diagnostische quiz tijdens KWT (begin oktober in overleg en inschrijving met mw. Faulkner).
  • 15 lessen van 60 min van 16.00 tot 17.00. Planning loopt ong. 1 les per  2 weken.
  • boek
  • proef examens en de evaluatie daarvan
  • examen begin juni
  • kosten € 485,-

Let op: de inschrijving voor de cursus sluit op 1 oktober 2019. Als je ingeschreven bent schrijf dan vrijdag 4 oktober in je agenda: tijdens de kwt word je uitgenodigd om een quiz te doen. De lessen starten op maandag 28 oktober aanstaande.

Heb je nog vragen, mail dan naar  cambridge@rml.nl  t.a.v. mw. Faulkner of bekijk de prezi:

https://prezi.com/view/M2h3i7g68d7r6jeL5f94/