Beeldspraak project

“In de gaten houden”, “de appel valt niet ver van de boom”, “zo oud als de weg naar Kralingen”, allemaal voorbeelden van Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Op de basisschool leerde je vrijwel alle Nederlandse versies, op de Middelbare school leer je ook de buitenlandse spreekwoorden en gezegden. Ze maken dat je een andere taal goed beheerst. Spreekwoorden en gezegden kun je leren, maar als het gaat om beeldspraak zoals ironie, sarcasme, metonymia, onomatopeia, personifactie, pars pro toto of metafoor, dan wordt het moeilijker om die te herkennen, laat staan ze te gebruiken. Het zijn manieren van zeggen die onze taal verrijken en komen in alle talen voor. Ze zeggen veel over de cultuur en landsaard van de mensen die de taal spreken. Als je gaat skieen in de winter hoor je in het Duits: “Hals- und Beinbruch” als uitgesproken hoop dat alles goed zal gaan. Ook de Engelsen zeggen “break a leg” en de Italianen “in bocca al lupo” hetgeen zoveel betekent als “in de bek van de wolf”, maar toch een gelukswens is.  Daar mag je dan vervolgens weer niet iets als “ja, ja…” op antwoorden, maar “Crepi il lupo”; “dat de wolf mag sterven”. Als je iets dergelijks in het Nederlands zegt zou het meer als een bedreiging klinken en zo is het interessant te zien wat beeldspraak voor een taal doet.

In dit project houden we ons niet zozeer bezig met spreekwoorden en gezegden, maar gaan leerlingen zelf een interactief ebook schrijven (!) en verzamelen voorbeelden van stijlfiguren in het Nederlands, Engels, Duits en Frans, die vervolgens uitgebeeld worden in een scene die gefilmd wordt. Als je mee wilt doen dan heb je dus geen bezwaar tegen het gefilmd worden terwijl je Frans spreekt, of Engels of zelfs Duits. Dan moet je er ook nog rekening mee houden dat het boekje op school gebruikt gaat worden en je jongere broer of zus dus jou in beeld krijgt als hij of zij moet leren wat een onomatopeia is. Geestig toch?

Dit project gaat langere tijd duren en levert dus veel uren op want we hebben een lange lijst.

Stijlfiguur
IronieSarcasme

Cynisme

Zwarte humor

Alliteratie

Assonantie

Understatement

Hyperbool

Eufemisme

Paradox

Oximoron

Antithese

Pun

Antanaclasis

Paranomasia

Syllepsis

Climax

Anticlimax

Metafoor

Simile

Metonimia        

Pars pro toto

Personificatie   

Totum pro parte

Onomatopei
Anadiplose
Synesthesie
Antimeria

Schrijf je hier in:We komen waarschijnlijk bij elkaar tijdens KWT.